Política de privacitat

Ajuntament de Catarroja

Les seves adreces de correu electrònic al costat de les seves dades formen part d’un fitxer titularitat de CATARROJA la finalitat de la qual és la de mantenir el contacte amb Ud i, en el seu cas, enviar-li comunicacions sobre informació relacionada amb el municipi, que pugui ser del seu interès.
En nom del compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta mitjançant correu electrònic
ajuntament@catarroja.es o bé en l’adreça: CAMÍ REAL, 22, 46470 – Catarroja (València/València)

Les seves adreces de correu electrònic al costat de les seves dades formen part d’un fitxer titularitat de CATARROJA la finalitat de la qual és la de mantenir el contacte amb Ud i, en el seu cas, enviar-li comunicacions sobre informació relacionada amb el municipi, que pugui ser del seu interès.
En nom del compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta mitjançant correu electrònic
ajuntament@catarroja.es o bé en l’adreça: CAMÍ REAL, 22, 46470 – Catarroja (València/València)