L’allipebre tradicional de Catarroja és una recepta senzilla, que no simple. Només cinc ingredients, únics i inalterables, són suficients per a compondre un dels plats més icònics de la gastronomia valenciana. La correcta elecció dels ingredients és bàsica per a aconseguir l’èxit del plat.